วีดีโอเกษตร » พื้นที่1ไร่! ขุดคลองไส้ไก่ ด้วยจอบสองมือ มีอยู่มีกินมีความสุข

พื้นที่1ไร่! ขุดคลองไส้ไก่ ด้วยจอบสองมือ มีอยู่มีกินมีความสุข

13 มกราคม 2023
2849   0

พื้นที่1ไร่! ขุดคลองไส้ไก่ ด้วยจอบ..เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ใส่ทุกอย่างที่ชอบ..มีอยู่มีกินมีความสุข


คลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น
วิธีขุดคลองไส้ไก่

ให้ขุดเป็นร่องโดยมีความกว้างและความลึก 50 เซนติเมตร โดยนำดินที่ได้จากการขุดขึ้นมาถมในฝั่งตรงข้ามของแหล่งน้ำที่ไหลมา ทำคันดินให้กว้าง 1 เมตร แล้วปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของคันดิน ปลูกไม้ผล และผักสวนครัวไว้เป็นแหล่งอาหาร

นอกจากนี้ให้ขุดหลุมเล็ก ๆ เพื่อให้น้ำที่ไหลมาตกในหลุม เป็นการชะลอน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้ไหลแรงเกินไป รวมถึงการทำฝายเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพื่อชะลอน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากที่สุด และยังเป็นการล็อกตะกอนดินที่เกิดจากการทับถมกันของใบไม้และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช

ารขุดคลองไส้ไก่มี 3 แบบ คือ

 • คลองไส้ไก่บนพื้นที่ลาดเอียงที่เป็นภูเขา
  จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ำจากบริเวณพื้นที่ลาดชันให้ลงมาสู่คลองไส้ไก่ เพื่อให้น้ำไหลเอื่อย ๆ ซึมลงดินให้มากที่สุดแล้วไหลผ่านไปยังพื้นที่ต่ำสุด
 • คลองไส้ไก่บนพื้นที่เนิน
  จะขุดคลองไส้ไก่เพื่อเปลี่ยนทางน้ำให้ไหลมายังพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นของพื้นที่
 • คลองไส้ไก่บนพื้นที่ราบลุ่ม
  จะขุดคลองให้คดโค้งให้น้ำไหลเอื่อยแล้วค่อย ๆ ไหลแบบเคลื่อนตัวตลอดเวลา นอกจากกระจายความชุ่มชื้นแล้วยังทำให้อากาศเข้ามาแทรกในน้ำ ทำให้น้ำไม่เน่า

ประโยชน์ของ คลองไส้ไก่

 • กักเก็บน้ำให้ซึมลงดิน
 • เปลี่ยนทางน้ำให้กระจายสู่พื้นที่เพาะปลูก
 • ล็อกตะกอนดินหรือธาตุอาหาร
 • ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

ที่มา : https://www.ajourneyinspiredbytheking.org, Youtrube | เกษตรอิสาน ยุคใหม่