เทคโนโลยีด้านการเกษตร » จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์สารพัดประโยชน์ บำรุงพืชผักและดิน

จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์สารพัดประโยชน์ บำรุงพืชผักและดิน

23 มีนาคม 2024
320   0

จุลินทรีย์หน่อกล้วย จุลินทรีย์สารพัดประโยชน์ บำรุงพืชผักและดิน

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย


จุลินทรีย์หน่อกล้วย หลายคนคงสังเกตว่า กล้วย ไม่ว่าจะปลูกที่ไหน ดินบริเวณกอกล้วยที่นั้นจะดี มีความร่วนซุย อุ้มน้ำ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินรอบๆ รากกล้วยนั่นเอง หากมีการขยายเชื้อให้มาก ก็สามารถนำไปใช้ปรับปรุงดินในที่อื่นๆ ให้ดีขึ้นได้ หรือจะทำเป็นน้ำหมักชีวภาพก็สามารถนำมาใช้ในการควบคุมโรคพืช บำรุงพืชผัก ปรับปรุงสภาพน้ำที่เน่าเสียได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นน้ำหมักสารพัดประโยชน์เลยทีเดียว
สำหรับหน่อกล้วยที่นำมาใช้ทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นต้อง เลือกต้นกล้วยหน่อใบแคบหรือหน่อใบดาบ คือ หน่ออ่อนที่มีใบเรียวเล็ก เกิดจากโคนต้นเดิม มีขนาดอวบอ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากมีการสะสมสารอาหารไว้ในลำต้นเยอะ ซึ่งหน่อลักษณะนี้จะมีรากเยอะมาก จึงให้จุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ดี และเลือกใช้ต้นกล้วยที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 1 เมตร โดยขุดมาทั้งเหง้ารากและดินบริเวณราก ซึ่งสาเหตุที่ให้ใช้ต้นที่มีความสูงไม่เกิน 1 เมตร เพราะมีสารอาหารและฮอร์โมน Auxins ที่ทำให้เจริญเติบโตทางส่วนยอดอยู่สูง เซลล์และเนื้อเยื่อกำลังขยายตัวดี และยังไม่มีการนำสารอาหารที่สะสมไว้ไปสร้างกิ่งก้านใบมาก สารอาหารจึงยังสะสมอยู่ตามลำต้นค่อนข้างสมบูรณ์ จึงเหมาะต่อการนำไปใช้ผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั่นเอง

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย

ส่วนผสม

 • ต้นกล้วยสูงประมาณ 1 เมตร (ประกอบด้วยต้น ใบ หน่อ ราก) ประมาณ 3 กิโลกรัม สับเป็นชิ้นๆ
 • กากน้ำตาล น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาล ปิ๊บ 1 กิโลกรัม
 • ยาคูลย์ 1 ขวด
 • น้ำประมาณ 4 ลิตร

*แต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำตาลทรายขาว เนื่องจากต้องผ่านการฟอกเคมี ทำให้อาจมีสารตกค้างที่ส่งผลต่อชีวิตจุลินทรีย์*

วิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

นำหน่อกล้วยมาหั่น สับ เป็นชิ้นๆ เล็กๆ และไม่ควรสับหยาบมากเพราะจุลินทรีย์จะย่อยได้ช้าลงจากนั้นนำไปใส่ในถังหมัก แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยกากน้ำตาล หรือ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดง โดยไม่ต้องใส่น้ำ ในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร แล้วปิดฝาหมักไว้ 7 วัน หมั่นคนทุกเช้าและเย็น เมื่อครบ 7 วันแล้ว ให้คั้นน้ำออกมาใส่ถังหรือขวดพลาสติกหรือขวดแกลลอนแล้วปิดฝาไว้หลวมๆ สามารถเก็บได้ 6 เดือน
จุลินทรีย์หน่อกล้วย
 • เตรียมส่วนผสม ต้นกล้วย ยาคูลย์ กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง และน้ำเปล่า
จุลินทรีย์หน่อกล้วย
 • สับดันกด้วยเป็นชิ้นๆ นำส่วนผสมคถูกเคล้าให้เข้ากัน
 • เก็บไว้ในที่ร่มทำการหมัก 7 – 14 วัน ระหว่างที่หมักให้เปิดคนวันละ 1 ครั้ง

 • กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วนเศษกล้วยสามารถ นำไปทำปุ๋ยต่อได้

อัตราส่วนการใช้ 

 • บ่อกบ ใช้ 1cc ต่อน้ำในบ่อเลี้ยง 1 ลิตร
 • บ่อปลาใช้ 40 ลิตร ต่อบ่อขนาด 1 งาน
 • ต้นไม้ใช้ 20cc ต่อน้ำ20ลิตร ใช้ฉีดพ่น หรือรดโคนต้นไม้

การขยายเชื้อ

ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ผสมถูากน้ำตาล น้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลปี๊บ 1 กิโลกรัม แล้วผสมน้ำเปล่า 40 ลิตร
หมั่นคน ทุกวันใส่ถังปิดฝาหมักประมาณ 7 วัน

ประโยชน์

 • เร่งการย่อยสลาย/ดับกลิ่นส้วมผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร : 100 ลิตร ใช้ราดโถส้วมหรือบริเวณที่ต้องการ กรณีหมักฟางข้าว ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อนา 1 ไร่
 • ปรับปรุงคุณภาพน้ำผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร : น้ำ 10,000 ลิตร ช่วยปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อรักษาโรคแผลต่างๆ ในปลา กุ้ง กบ และลดปริมาณขี้เลนในบ่อเลี้ยง
 • ปรับโครงสร้าง/บำรุงดินผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20-40 ซีซี (2-4 ช้อนแกง) : น้ำ 20 ลิตร ราดลงดินตอนรดน้ำ จะช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างในดินให้เป็นกลาง ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี และยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุอีกด้วย
 • กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20-40 ซีซี (2-4 ช้อนแกง) : น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นพืชให้ชุ่ม ทั้งบนใบและใต้ใบจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้
 • ทำความสะอาดคอกสัตว์ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร  ฉีดพ่นคอกสัตว์ ช่วยดับกลิ่นเหม็น ทำให้สัตว์แข็งแรงและปลอดโรคบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ