บทความเกษตร » นายฮ้อย อาชีพพ่อค้าคนกลางตลาดวัวและควายที่มีรายได้ไม่ธรรมดา

นายฮ้อย อาชีพพ่อค้าคนกลางตลาดวัวและควายที่มีรายได้ไม่ธรรมดา

6 กุมภาพันธ์ 2023
1620   0

นายฮ้อย อาชีพพ่อค้าคนกลางตลาดวัวและควายที่มีรายได้ไม่ธรรมดา

นายฮ้อย

นายฮ้อย


สวัสดีครับ วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเรื่องราวที่ทุกคนคุ้นหูเป็นอย่างดี เมื่อเราพูดถึง นั้นก็คือ “ นายฮ้อย ” ซึ่งนายฮ้อย นั้น คือเรื่องราวของกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในตลาดวัวและควาย ในท้องถิ่นภาค นับได้ว่าเป็นตำนานที่มาช้านานที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางกระแส การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอันที่จริงคำว่า ‘นายฮ้อย’ เป็นภาษาท้องถิ่นภาคอีสานที่เรียกกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการค้าขาย และมักเรียกตามชื่อประเภทสินค้า ดังนั้นกลุ่มคนที่ค้าขายวัว-ควาย จะถูกเรียกขานว่า นายฮ้อยวัว-ควาย แต่อาจเพราะนายฮ้อยวัว-ควาย มีบทบาทสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนอีสานใกล้ชิดมากกว่ากลุ่มพ่อค้าสินค้าประเภทอื่นๆ เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของชาวอีสานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวบ้านมีการเลี้ยงวัว-ควาย เป็นอาชีพที่ควบคู่กันมากับการทำนา ทำไร่

นายฮ้อย

และปัจจุบันได้มี ตลาดกลางในการค้าขาย วัว-ควย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคอีสาน นั้นหลายๆจังหวัดก็จะมีการเปิดตลาดที่เป็นตัวกลางในการค้าขายสัตว์เป็นจำนวนมาก ซึ้งนี้เองทำให้ นายฮ้อยเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากใน ‘การซื้อ-ขาย’ วัวและควาย ในตลาด

นายฮ้อยแต่ละคนนั้นจะอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญในการดูวัว ควายก่อนที่จะประเมินราคาซื้อขายกับเจ้าของหรือชาวบ้านที่นำเข้ามาขาย โดยวัว ควาย ซื้อขายกันแล้วอาจจะมีการนำไปขายต่ออีกทอดเพื่อเอากำไร บางครั้งอาจจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือในห้วงสั้นๆระหว่างพ่อค้าคนกลางถึง 3-4 มือเลยทีเดียว เพื่อที่จะเกรงกำไรจากส่วนต่างของพ่อค้าคนกลาง มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการพูดคุยของพ่อค้าคนกลาง หรือที่เราเรียกว่า “นายฮ้อย” นั้นเอง

สำหรับการนำวัว ควาย เข้ามาเพื่อซื้อขายในตลาดนัด วัว ควาย นั้นทุกตัวที่มาการนำเข้าซื้อขายในตลาดนัดจะต้องแจ้งผู้จัดตลาดหรือเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเสียค่าเข้าตลาดตัวละ 20 บาท  หรือแล้วแต่ว่าตลาดว่ามาการกำหนดราคาไว้ที่เท่าไหร่  เมื่อเสร็จสิ้นการขาย ผู้ขายจะต้องไปทำใบซื้อขายกันต่อเจ้าหน้าที่ของตลาด เพื่อเป็นหลักฐานว่าวัว ควาย ไม่ได้ขโมยมา ซึ่งจ่ายค่าทำใบซื้อขายตัวละ 30 บาท หรือตามที่ตลาดกำหนด
นายฮ้อย
การซื้อขายวัว ควาย ของนายฮ้อย เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับทั้งนายฮ้อยที่ซื้อวัว ควาย จากข้างนอกไปขายตลาดนัด และนายฮ้อยที่ไปซื้อวัว ควาย ในตลาดนัด หรือแบบซื้อมาขายไป ซึ่งรายได้จากการซื้อขาย นายฮ้อยบางรายมีรายได้ถึง 10,000 บาท ในแต่ละนัดเลยทีเดียว ยิ่งช่วงนี้วัวมีราคาแพง การซื้อมาขายไปรายได้ไม่แน่นอน บางครั้งได้กำไรบางครั้งก็ไม่ได้

อ้างอิงที่มา : sarakaset.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ