บทความเกษตร » ปลูกผักบุ้งจีน ไว้รับประทานในครัวเรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ปลูกผักบุ้งจีน ไว้รับประทานในครัวเรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

15 ธันวาคม 2022
801   0

ปลูกผักบุ้งจีน ไว้รับประทานในครัวเรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ปลูกผักบุ้งจีน

ปลูกผักบุ้งจีน


ผักบุ้งจีน เป็นพืชผักที่นิยมบริโภคภายในครัวเรือนเป็นประจำ แต่ในปัจจุบันผักบุ้งจีนได้พัฒนาเป็นพืชผักส่งออกที่มีความสำคัญ โดยส่งออกทั้งในรูปผักสดและเมล็ดพันธุ์
ระยะปลูกผักบุ้งจีน

นิยมใช้หว่านเมล็ดลงบนพื้นแปลงปลูก โดยใช้เมล็ดพันธุ์

การเตรียมดิน

ไถดินให้ลึก 30-4  เซนติเมตร ตากดินไว้ 1-2 อาทิตย์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้ทั่ว แล้วยกแปลงให้สูงประมาณ 30 เชนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร

การปลูกผักบุ้งจีน

รดน้ำแปลงปลูกให้ชุ่ม แล้วนำเมล็ดผักบุ้งจีนหว่านให้กระจายทั่วทั้งแปลง แล้วคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำ

การให้น้ำ

ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่ชอบดินชุ่มชื้น แต่ไม่แฉะขัง รดน้ำให้สม่ำเสมอ วันละ 1-2 ครั้ง เว้นช่วงฝนตก อย่าให้แปลงปลูก ผักบุ้งจีนขาดน้ำเพราะจะทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ต้นแข็งกระด้าง เหนียว ไม่น่ารับประทาน

การใส่ปู๋ย

รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพ ในอัตรา 15-20 ซีซี/น้ำ 20  ลิตร ทุก 15-20 วัน

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

  •  โรคราสนิมขาว ป้องกันกำจัดโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพสมุนไพรป้องกันกำจัดเชื้อรา และสูตรป้องกันกำจัดหนอน และแมลงในอัตรา 30-35 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร ตามอาการของโรค
  • โรคใบไหม้ ป้องกันและรักษาโดยใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่ว ตากดินไว้อย่างน้อย 1 เดือน หรือปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

การเก็บเกี่ยว

หลังจากหว่านเมล็ดผักบุ้งจีนลงแปลง 20-25 วัน ให้ถอนต้นผักบุ้งจีนออกจากแปลงปลูกทั้งต้นและราก หลังจากนั้นล้างรากให้สะอาด เก็บใบและแขนงที่โคนต้นออก

ที่มา : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ