บทความเกษตร » การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

11 กุมภาพันธ์ 2023
1042   0

การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา


สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเทษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบของเซลลูโลสและไขมันที่ย่อยสลายยากเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ววัสดุและอุปกรณ์

  • ผักตบชวาที่ผึ่งไว้ 2 สัปดาห์ จำนวน 2,000 กิโลกรัม
  • มูลสัตว์ จำนวน 400 กิโลกรัม
  • สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง (ทำสารละลายพด.1 โดย ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด1ในน้ำ 20 ลิตร คนนาน 10-15 นาที เพื่อกระตุ้นจุลินทรีย์)

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก

การกองปุ๋ยหมัก จำนวน 1 ตัน มีขนาด 2x3x1.5 เมตร โดยให้กองเป็นชั้น ๆ จำนวน 3-4 ชั้น แบ่งส่วนผสมที่จะกองออกเป็น 3-4 ส่วน ตามจำนวนชั้นที่กอง ดังนี้

  • การกองชั้นแรก นำผักตบชวาที่แบ่งไว้ 1 ส่วน มากองบนลานเป็นชั้น ขนาด 2x3x0.4 เมตร ย่ำให้พอแน่นและรดน้ำให้ชุ่ม นำมูลสัตว์โรยที่ผิวหน้าผักตบชวา ราดด้วยสารละลาย พด1 ให้ทั่วกอง
  • หลังจากนั้น นำผักตบชวามากองทับเพื่อทำชั้นต่อไปอีก 2-3 ชั้น โดยปฏิบัติตามแบบกองชั้นแรก ชั้นบนสุดปิดทับด้วยผักตบชวาที่เหลืออยู่ เพื่อรักษาความชื้นของกอง
  • กลับกองปุ๋ยทุก ๆ 15 วัน เพื่อระบายอากาศ เพิ่มออกซิเจน หรือหมักแบบไม่กลับกอง โดยฝังท่อพีวิซีเจาะรูระบายอากาศและเป็นช่องสำหรับเติมน้ำหมักชีวภาพระหว่างการหมัก
  • รดน้ำกองปุ๋ยหมัก รักษาความชื้นให้ชุ่มประมาณร้อยละ 50-60 ระยะเวลาการหมักประมาณ 45-60 วัน และพึ่งให้แห้งก่อนใช้ โดยเก็บปุ๋ยหมักไว้ในโรงเรือนหลบแดดและฝน

หมายเหตุ ในกรณีระหว่างทำการหมักกองมีกลิ่นเหม็นให้ใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หรือ พด.6  ฉีดพ่นหรือรดลงในระหว่างการหมักอัตรา 10 ลิตร ทุกวันจนกว่ากลิ่นจะหายไป

ต้นทุนการผลิตปัยหมัก จำนวน 1 ตัน

  • มูลสัตว์ประมาณ 400 บาท
  • ค่าน้ำและไฟฟ้าประมาณ 100 บาท

รวมต้นทุนประมาณ 500 บาท

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ