ท่องเที่ยว » สกายวอร์ค เชียงคาน แลนมาร์กชมวิวสุดเสียว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สกายวอร์ค เชียงคาน แลนมาร์กชมวิวสุดเสียว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

14 กันยายน 2022
1400   0

สกายวอร์ค เชียงคาน แลนมาร์กชมวิวสุดเสียว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สกายวอร์ค เชียงคาน

สกายวอร์ค เชียงคาน

สำหรับ สกายวอล์ค เชียงคาน หรือ สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ที่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นแผ่นดินจุดแรกของภาคอีสานที่แม่นํ้าโขงไหลผ่าน โดยมีแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ กั้นระหว่างสปป.ลาวกับประเทศไทย เกิดเป็นแม่น้ำ 2 สี อันน่ายล

สกายวอร์ค เชียงคาน

ที่มารูปภาพสวยๆ : เพจ ตึ๋งไปมาแล้ว

             สกายวอล์คเชียงคานตั้งอยู่บนเนินเขาภูคกงิ้ว ภายในอำเภอเชียงคาน ใกล้กับบริเวณที่เป็นที่ประดษฐานของพระใหญ่ภูคกงิ้วซึ่งสร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษก ครบ 50 ปี

สกายวอร์ค เชียงคาน

ที่มารูปภาพสวยๆ : เพจ ตึ๋งไปมาแล้ว

             โดยหลังจากสร้างองค์พระใหญ่แล้ว ทางจังหวัดเลยก็ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จึงมีการจัดสร้างสกายวอล์คเชียงคานขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

 สกายวอร์ค เชียงคาน

ที่มารูปภาพสวยๆ : เพจ ตึ๋งไปมาแล้ว

             นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินเที่ยวชมบนสกายวอล์คกระจกใส จะต้องเปลี่ยนใส่รองเท้าเฉพาะที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนกระจก โดยมีค่าบริการ 60 บาท/คน
สกายวอร์ค เชียงคาน

ที่มารูปภาพสวยๆ : เพจ ตึ๋งไปมาแล้ว

ที่อยู่ : ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : ราคา 60 บาท จะได้ตั๋วขึ้นรถขึ้น – ลง และรองเท้าสำหรับเข้าสกายวอล์ค 1 คู่
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ : เพจ ตึ๋งไปมาแล้ว , youtube.com/ตึ๋งไปมาแล้ว