ไลฟ์สไตล์ » เงินกู้นอกระบบ เงินกู้ในระบบ อะไรอันตรายกว่ากัน

เงินกู้นอกระบบ เงินกู้ในระบบ อะไรอันตรายกว่ากัน

29 มกราคม 2024
187   0

เงินกู้นอกระบบ เงินกู้ในระบบ อะไรอันตรายกว่ากัน

เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้นอกระบบ และเงินกู้ในระบบ ต่างก็มีอันตรายด้วยกันทั้งคู่ แต่อันตรายที่แตกต่างกัน เงินกู้นอกระบบมีอันตรายที่ชัดเจนและมองเห็นได้มากกว่า ในขณะที่เงินกู้ในระบบมีอันตรายที่ซ่อนเร้นและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในระยะยาวได้

อันตรายของเงินกู้นอกระบบ

เงินกู้นอกระบบ คือ เงินกู้ที่ให้ผู้กู้ไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เงินกู้นอกระบบมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก บางครั้งอาจสูงถึง 30% ต่อปี หรือมากกว่านั้น ส่งผลให้ผู้กู้ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่สูงมาก และอาจนำไปสู่การเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวได้

นอกจากนี้ เงินกู้นอกระบบมักมีการบังคับให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาที่ไม่ชัดเจน หรือมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ที่สั้นเกินไป หรือกำหนดค่าปรับที่สูงมาก หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้ว เงินกู้นอกระบบยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ตามมา เช่น

  • การถูกบังคับให้เซ็นสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรม เช่น ระบุจำนวนเงินกู้เกินจริง หรือกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม
  • การถูกทวงหนี้ด้วยวิธีที่รุนแรง เช่น ข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายร่างกาย
  • การถูกยึดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้

หากจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบ ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกู้ และควรมีแผนในการชำระหนี้อย่างรอบคอบ

อันตรายของเงินกู้ในระบบ

เงินกู้ในระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ แต่ก็มีอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น การคิดดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่คำนวณจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ส่งผลให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาว

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินกู้ในระบบมักมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการกู้ ค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระ ค่าปรับการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ลูกหนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

การหลอกลวง บางครั้งสถาบันการเงินอาจหลอกลวงลูกหนี้ให้กู้เงินในจำนวนที่เกินความจำเป็น หรือหลอกลวงลูกหนี้ให้ทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากเงินกู้

หากจำเป็นต้องกู้เงิน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งเงินกู้นอกระบบและเงินกู้ในระบบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจกู้เงิน ควรเลือกสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ระยะเวลาการชำระหนี้ ระยะเวลาการชำระหนี้ที่สั้นเกินไปอาจทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด ควรเลือกสินเชื่อที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้เงิน
  • เงื่อนไขการกู้เงิน ควรอ่านสัญญาสินเชื่อให้ละเอียดก่อนเซ็นสัญญา เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวง

หากจำเป็นต้องกู้เงิน ควรพิจารณาจากความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่ควรกู้เงินเพื่อนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือเพื่อลงทุนในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ข้อมูลเพิ่มเติม :  sarakaset.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ