บทความเกษตร » เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)

24 มีนาคม 2023
907   0

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแบบดั้งเดิม เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน เรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น(Carbonization) โครงสร้างเป็นระบบบิด สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ดังนั้นถ่านที่ได้จึงมีคุณภาพสูง เกิดขี้เถ้าน้อย และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่ง คือ น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
ลักษณะเด่น ด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์

 • ไม้ที่นำมาใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงหาง่าย สามารถใช้เศษไม้ชนิดต่างกับได้ และใช้เชื้อเพลิงน้อยประมาณ 4 กิโลกรับต่อ 1 ครั้ง
 • สามารถใช้ไม้ขนาดเล็กมาผาเป็นถ่านได้ ลดปัญหาด้านการตัดไม้ทำลายป่า
 • อุปกรณ์ที่ใช้งานการสร้างสามารถหาซื้อได้ง่าย
 • ตัวเตาดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานนาน ประมาณ 1-2 ปี หรือ ประมาณ 100-150 ครั้งของการเผา แต่หากมีการสร้างโรงเรือน เพื่อป้องกันน้ำ จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้

ด้านกรรมวิธีการผลิต

 • ใช้เวลาทำการเผาสั้นประมาณ 16 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้นหากไม่ต้องการเก็บน้ำส้มควันไม้
 • สามารถควบคุมอากาศได้ตลอดเวลาของการเผา
 • เกิดขี้เถ้าน้อย ประมาณ 0.1 กิโลกรัม ต่อ ครั้ง
 • ใช้แรงงานน้อย สามารถดำเนินการได้โดยใช้แรงงาน 1 คน

ด้านผลผลิต

 • ได้ถ่านคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ เพราะมีกระบวนการทำถ่านให้บริสุทธิ์ กำจัดน้ำมันดิบ (ทาร์) ออกจากเนื้อไม้
 • ได้ปริมาณผลผลิตถ่านดี ประมาณ 20-23% โดยน้ำหนัก ของปริมาณไม้ที่นำมาเผา
 • ได้น้ำส้มควันไม้ ประมาณ 0.5 – 1.0 ลิตรต่อครั้ง ขึ้นกับ ความชื้น และชนิดของไม้ที่นำมาเผา

ขั้นตอนการเผาถ่านโดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

การเตรียมไม้ใส่เตา

 • จัดวางเตาให้ได้ระดับ ห้ามเอียง เนื่องจากหากเตาเอียงจะทำให้เก็บน้ำส้มควันไม้ได้ยาก
 • ควรแยกไม้ระหว่างไม้แห้งและไม้ดิบ ถ้าให้ดีควรตัดไม้ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์
 • ขนาดไม้ ควรแยกให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นไม้ใหญ่ให้ใส่ด้านหน้าเตา ไม้เล็กใส่ด้านหลังเตาและให้ปลายไม้ชี้ลงเนื่องจากด้านบนความร้อนจะสูงกว่า
 • ชนิดของไม้ ควรแยกไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่ใส่ในถังควรมีขนาคใกล้เคียงกับความสูงของเตาหรือยาวประมาณ 60 ซม. ควรมีขนาดใกล้เคียงกัน

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

การเผาถ่าน

 • จุดเตาเมื่อเรียงไม้เข้าเตาเรียบร้อย ให้ทำการปิดฝาเตาให้สนิท โดยให้ท่อเร่งไฟอยู่ตรงข้ามกับช่องเชื้อเพลิงตรงกับท่อควัน
 • เริ่มทำการจุดไฟเตา บริเวณหน้าเตาที่ช่องเชื้อเพลิงโดยจุดที่จุดไฟอยู่บริเวณปากของช่องเชื้อเพลิงเดิมฟืนเรื่อยๆ ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ขึ้นกับความชื้นของไม้ที่นำมาเผา

ที่มา : sarakaset.com
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ