ท่องเที่ยว » เที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์ สักการะ พระพรหมภูมิปาโล จังหวัดกาฬสินธุ์

เที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์ สักการะ พระพรหมภูมิปาโล จังหวัดกาฬสินธุ์

12 กันยายน 2022
1322   0

เที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์ สักการะ พระพรหมภูมิปาโล จังหวัดกาฬสินธุ์

เที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์

เที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์


มาเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งที่ ต้องไม่ลืมแวะมาไหว้สักการะ พระพรหมภูมิปาโล กันที่ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดสวย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกแห่งที่ต้องมาเช็คอิน นอกจากเราจะได้ทำบุญ ยังได้ไหว้พระขอพรกันด้วยเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวสวยๆ ในมุงสูงอีกด้วยครับเที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์

ประวัติความเป็นมาของ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

  “วัดพุทธาวาสภูสิงห์” มีสถานะเป็น “ที่พักสงฆ์” ห่างจากตัวจังหวักกาฬสินธุ์ 34 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์มาเป็นเวลานับ 100 ปีชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ตามความคุ้นเคยว่า “วัดภูสิงห์” วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า “พระพรหมภูมิปาโล” เป็นพุทธรูปองค์ใ์หญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตรความสูงรวม 17.80 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เป็นพระพุทธรูปมิ่งเมืององค์หนึ่งของชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการดำริสร้างของนายบุรี พรหมลกัขโณ อดีตผู้ว่า ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ได้รับความเมตตาให้คำปรึกษาจากพระสุขุมวาทเวที (สุข สุขโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ความเสียสละ ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

เที่ยววัดพุทธาวาสภูสิงห์

วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตั้งอยู่บ่นไหล่ภูสิงห์ มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๔๖ เมตร และ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๔๖ เมตร สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ในระยะไกลได้รอบด้าน, ด้านทิศตะวันออก สามารถมองเห็นภูค่าว ภูเป้ง ภูปอ ภูคุ้มข้าว และเป็นจุดชมตะวันรับอรุณที่สวยงาม, ด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นชุมชนเทศบาลตำบลโนนบุรี และหมู่บ้านต่างๆเรียงรายเหมือนภาพงานศิลปะ, ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นเขื่อนลำปาว ภูคันโท สะพานเทพสุดา และเป็นจุดชมตะวันตกดินที่งดงามยิ่ง, ด้านทิศเหนื่อ สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถขึ้นได้ ๒ ทาง คือ ทางบันไดสวรรค์จำนวน ๖๕๔ ขั้น และทางถนนลาดยาง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ข้อมูล วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพประกอบ : เพจ ไปเที่ยวไปกิน+, เพจ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ